Committed

Aquesta destinació es troba en procés de certificació.

Committed

Aquesta destinació es troba en procés de certificació.

La regió turística de Québec City té actius innegables per posicionar-se com a destinació turística responsable i sostenible. És la llar d\'una de les joies del patrimoni de la UNESCO, l\'antic Quebec, l\'única ciutat fortificada al nord de Mèxic, i un complex del patrimoni fundador del segle XVII. Es troba al territori tradicional de la Nació Huron-Wendate, els membres de la qual tenen el francès com a llengua fisrt, convertint-lo en l\'única comunitat francòfona de la família de llengües iroqueses a Quebec i Canadà. Amb 342 hectàrees d\'espai verd per a 100.000 habitants, ofereix un parc infantil únic tant per als residents com per als visitants. La regió, com la resta de la província, té accés a una energia renovable. A més de definir qui som, aquests actius dicten el camí que hem de seguir per a preservar aquest valuós patrimoni per a les generacions futures.

Certificació a l'Agenda 2030

Llocs de tot el món que aposten per ser més sostenibles, demostren i reconeixen els seus esforços.

Com valorem >

Biosphere Sustainable per a destinacions

Biosphere Sustainable per a destinacions

Optimitza la gestió de la sostenibilitat de tot un territori. Fes partícip les empreses, turistes i ciutadans. Certifica ara la sostenibilitat del teu destí!

Més informació >