El segell Biosphere Gold s'aconsegueix després de comprovar que, a més d'implementar pràctiques sostenibles a nivell territorial, hi ha un fort compromís corporatiu per ser més sostenibles.

El segell Biosphere Gold s'aconsegueix després de comprovar que, a més d'implementar pràctiques sostenibles a nivell territorial, hi ha un fort compromís corporatiu per ser més sostenibles.

Sitges aposta per una gestió sostenible buscant l’equilibri entre les vessants econòmiques, medi ambientals, socials, territorials i culturals. L’objectiu és compartit amb el sector privat i precisament en un estudi recent comptabilitza més de 1000 iniciatives sostenibles dutes a terme des dels allotjaments turístics i que es comuniquen a través de canals online.

Des d’un punt de vista experiencial, l’agenda és plena d’activitats relacionades amb el mediambient que posen en valor el llegat i història del municipi. En aquest sentit, el centre d’Atenció al Visitant de Can Milà llueix un jardí concebut com un espai de biodiversitat on s’ha recuperat la flora i la fauna autòctones del Garraf i on s’ha engegat un projecte pedagògic amb escoles locals.

Empreses Biosphere a Sitges

Biosphere Sustainable per a destinacions

Biosphere Sustainable per a destinacions

Optimitza la gestió de la sostenibilitat de tot un territori. Fes partícip les empreses, turistes i ciutadans. Certifica ara la sostenibilitat del teu destí!

Més informació >

Altres empreses a Sitges

Altres empreses a Sitges compromeses amb Biosphere