Committed

Aquesta destinació es troba en procés de certificació.

Région de Québec

Committed

Aquesta destinació es troba en procés de certificació.

La regió turística de Québec City té actius innegables per posicionar-se com a destinació turística responsable i sostenible. És la llar d\'una de les joies del patrimoni de la UNESCO, l\'antic Quebec, l\'única ciutat fortificada al nord de Mèxic, i un complex del patrimoni fundador del segle XVII. Es troba al territori tradicional de la Nació Huron-Wendate, els membres de la qual tenen el francès com a llengua fisrt, convertint-lo en l\'única comunitat francòfona de la família de llengües iroqueses a Quebec i Canadà. Amb 342 hectàrees d\'espai verd per a 100.000 habitants, ofereix un parc infantil únic tant per als residents com per als visitants. La regió, com la resta de la província, té accés a una energia renovable. A més de definir qui som, aquests actius dicten el camí que hem de seguir per a preservar aquest valuós patrimoni per a les generacions futures.
Biosphere Sustainable per a destinacions

Biosphere Sustainable per a destinacions

Optimitza la gestió de la sostenibilitat de tot un territori. Fes partícip les empreses, turistes i ciutadans. Certifica ara la sostenibilitat del teu destí!

Més informació >