L'etiqueta Biosphere Certified s'aconsegueix després de verificar que les pràctiques sostenibles s'estan implementant correctament. Funcionant com garantia de que l'organització compleix els compromisos establerts.

L'etiqueta Biosphere Certified s'aconsegueix després de verificar que les pràctiques sostenibles s'estan implementant correctament. Funcionant com garantia de que l'organització compleix els compromisos establerts.

El Municipi de Mafra alinea les seves polítiques públiques amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) definits per l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Com a destinació turística sostenible, Mafra basa la seva governança en un model de desenvolupament responsable, centrat en el respecte a les comunitats locals. Des d'una perspectiva integrada de planificació i gestió de tot el sistema turístic, que tingui en compte les necessitats econòmiques, socioculturals, ambientals i institucionals de les generacions presents i futures, el municipi pretén garantir que el turisme contribueixi de manera decisiva al desenvolupament local.

El Municipi de Mafra actua com a catalitzador de l'adopció de bones pràctiques sostenibles per part del sector turístic, amb l'objectiu de reduir significativament l'impacte ambiental del sector, convertint-se en un motor d'innovació i un factor decisiu per al benestar humà i la preservació del medi ambient.
Biosphere Sustainable per a destinacions

Biosphere Sustainable per a destinacions

Optimitza la gestió de la sostenibilitat de tot un territori. Fes partícip les empreses, turistes i ciutadans. Certifica ara la sostenibilitat del teu destí!

Més informació >