2024

logo_certified

Nº de certificat: BEV 001/2022 RTI

El segell Biosphere Certified s'atorga després d'haver verificat que les pràctiques sostenibles s'estan implementant correctament. Una garantia que l?entitat està complint amb els compromisos adquirits.

logo_certified

Nº de certificat: BEV 001/2022 RTI

El segell Biosphere Certified s'atorga després d'haver verificat que les pràctiques sostenibles s'estan implementant correctament. Una garantia que l?entitat està complint amb els compromisos adquirits.

Esforços en sostenibilitat

mg.lab es compromet a fer grans esforços cap a la sostenibilitat. Continueu llegint per obtenir més informació:

La sostenibilitat global de mg.lab

Un Biosphere Sustainable Plan com ara mg.lab es tradueix no només en un compromís amb la sostenibilitat, sinó també en una contribució amb un impacte significatiu.

  • Participen en projectes dirigits a afavorir una millor salut per a les persones.
  • Collaboren per a prevenir la contaminació de les mars, oceans i rius.
  • Adopten mesures d'eficiència energètica en les seves instal·lacions.

Atributs

Alimentació i begudesAlimentació i begudes

Km0
Gastronomia local

Entreteniment autèntic Entreteniment autèntic

Espectacles
Tours

MobilitatMobilitat

E-bikes

Eco i Medi ambientEco i Medi ambient

Reciclatge
Projecte mediambiental

Pensa Global, Actua LocalPensa Global, Actua Local

Projecte solidari
Economia local
Ocupació local

Àmbits de sostenibilitat

Medi Ambient i Canvi Climàtic

La sostenibilitat dels processos de captació, subministrament, sanejament i tractament del recurs es garanteix de la següent manera:

  • Realitzen campanyes per a informar i sensibilitzar sobre la neteja i l'ús responsable de l'aigua.
  • Apliquen mesures per a reutilitzar l'aigua en les seves instal·lacions.

L'empresa contribueix a garantir i promoure l'accés universal a serveis energètics nets, intel·ligents i moderns:

  • Realitzen campanyes de sensibilització sobre l'ús de l'energia.
  • Adopten mesures d'eficiència energètica en les seves instal·lacions.

L'entitat implementa patrons de consum i producció sostenibles, com per exemple:

  • Collaboren amb programes i projectes socials en el seu entorn.
  • Adopten mesures per a minimitzar els residus que generen amb la seva activitat.
  • Prioritzen la compra i consum de productes i serveis locals i sostenibles.
  • Apliquen criteris de producció i consum responsable.

Com a resposta global al canvi climàtic, l'entitat duu a terme accions com:

  • Incentiven la mobilitat sostenible.

Per lluitar per la vida submarina de forma sostenible, des d'aquesta entitat:

  • Collaboren per a prevenir la contaminació de les mars, oceans i rius.
  • Realitzen accions per a conscienciar i protegir els ecosistemes marins.

Com a estratègia i mesures relatives a la prevenció d'impactes negatius, des d'aquesta entitat:

  • Faciliten informació sobre els recursos naturals del territori.
  • Actuen per a reduir els impactes de la seva activitat sobre la biodiversitat.
  • Realitzen activitats respectuoses amb el patrimoni natural i la fauna local.

Societat i Cultura

Per tal de promoure el desenvolupament econòmic inclusiu, des d'aquesta entitat:

  • Participen en projectes solidaris humanitaris internacionals.
  • Impulsen un creixement social – econòmic en el seu entorn.

mg.lab ha decidit esforçar-se per millorar el benestar dels altres mitjançant iniciatives relacionades amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3.

Promoure activitats saludables i prevenir riscos per a la salut:

  • Participen en projectes dirigits a afavorir una millor salut per a les persones.
  • Promouen l'adopció d'estils de vida i hàbits més saludables.
  • Implementar mesures per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-CoV-2
  • Apliquen mesures de seguretat i prevenció de riscos.

mg.lab s'està adaptant a les necessitats reals dels seus empleats, clients i altres grups d'interès, mantenint el desenvolupament sostenible com a objectiu principal.

Per garantir l'existència d'una formació inclusiva i de qualitat:

  • Promouen coneixements sobre desenvolupament sostenible.
  • Participen en el desenvolupament de projectes educatius d'altres entitats.
  • Es preocupen per formar al seu personal.

Per esdevenir una eina poderosa per a l'empoderament de les dones, des d'aquesta entitat:

  • Adopten mesures laborals d'igualtat de gènere.
  • Fomenten l'apoderament laboral en els seus sistemes de treball.

La urbanització constant dels entorns pot generar problemes a llarg termini, com oblidar la memòria de la comunitat. Per evitar aquests errors i afrontar aquests reptes, mg.lab ha decidit:

Per treballar evitant els efectes perniciosos de la sobrepoblació, des d'aquesta entitat:

  • Impulsen la conservació del patrimoni cultural i natural local.
  • La seva oferta inclou productes i activitats culturals locals.
  • Creen aliances amb empreses locals per a evitar el *Overtourism.
  • Ofereixen informació sobre el patrimoni local i les tradicions del lloc.

La democràcia és necessària per al desenvolupament sostenible, per això hem de reconèixer l'esforç d'aquesta entitat per treballar en accions com:

Per inspirar sinceritat i participació, des d'aquesta entitat:

  • Informen sobre els serveis públics disponibles i els llocs d'interès del lloc.
  • Promouen sistemes de gestió més responsables i participatius.
  • Apliquen polítiques en contra de tota forma de corrupció i explotació
  • Utilitzen indicadors per a mesurar la qualitat
  • Es preocupen per conèixer i millorar la satisfacció dels seus clients.
  • Donen a conèixer els seus compromisos, bones pràctiques i esforços sostenibles.

Gobernança i Economía

Per garantir un model de consum responsable, es duen a terme accions com:

  • Adopten mesures per a evitar el desaprofitament d'aliments.
  • Prioritzen i donen a conèixer productes de l'agricultura local i de KM0

La creació d'ocupació digna i productiva és un dels pilars fonamentals del creixement econòmic i sostenible, per això mg.lab ha decidit treballar en aquesta línia.

En aquesta entitat, per crear ocupació digna i productiva:

  • Fomentar la innovació i la millora contínua entre els seus empleats.
  • Protegeixen i respecten els drets laborals i d'igualtat dels seus treballadors.
  • Ofereixen ocupació de qualitat, impulsant la contractació local i la capacitació.

Tots hem de posar-nos al servei de les comunitats, i per això, en aquesta entitat:

  • Adoptar mesures de resiliència davant les eventualitats i els desastres.
  • Prioritzar l'ús de les noves tecnologies per a una activitat més sostenible.

mg.lab s'esforça per garantir la igualtat d'oportunitats i l'eliminació d'elements discriminatoris en la nostra vida quotidiana, donant oportunitats a aquells que normalment no els reben.

Per incorporar criteris d'igualtat, en aquesta entitat:

  • Fan costat a Pimes i comerços locals en el desenvolupament de la seva activitat.
  • Apliquen polítiques d'integració social, no discriminatòries i inclusives.
  • Facilitar l'accessibilitat universal als seus clients i treballadors.

Ara, més que mai, és el moment d'unir-nos i cooperar per la sostenibilitat. Des de Biosphere felicitem mg.lab pel seu esforç en l'ODS 17, un ODS potser més complex que la resta, però més necessari que mai.

Cal construir aliances per a la sostenibilitat. Amb aquesta finalitat:

  • Comparteixen les seves bones pràctiques i experiències sostenibles amb altres entitats.
  • Collaboren amb institucions acadèmiques en pro del desenvolupament sostenible.
  • Creen acords i aliances en pro de la sostenibilitat

Certificació a l'Agenda 2030

Milers d'empreses que aposten per ser més sostenibles, demostren i en reconeixen les bones pràctique

Com valorem >

Biosphere Sustainable per a Empreses

Biosphere Sustainable per a Empreses

Vols gestionar i certificar la teva sostenibilitat empresarial? Prova ja la nostra plataforma 100% en línia gratuïts!

Més informació >